95 kods

A kategorija

B kategorija

95 kods

A kategorija

B kategorija

C kategorija

D kategorija

Pirmās medicīniskās

palīdzības kursi

C kategorija

D kategorija

Pirmās medicīniskās

palīdzības kursi