”Goda Ģimenes” ”3+ Ģimenes karte” īpašniekiem!

No 2021.gada 1.maija paredzēts apliecību ”Goda ģimene” piešķirt arī ne tikai daudzbērnu ģimenēm, bet arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns, kuram ir noteikta invaliditāte, vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir I vai II invaliditātes grupa. Turpmāk, tās tiks sauktas par ”Goda ģimenēm” Atgādinām, ka pie mums autoskolā Tu iegūsi…